Συναρπαστικό το Μουντιάλ στη Ρωσία

 Το μουντιάλ στη Ρωσία φαίνεται να συναπράζει όλο τον κόσμο με τις ανατροπές τους.